Dom Kombatanta Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach

Wizyta uczniów ze SP w Dolistowie z akademią poświęconą pamięci Jana Pawła II (maj 2014)

Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta"
w Mocieszach

19-124 Mociesze 4 A
woj. podlaskie
 tel. 85 716 88 94
fax. 85 716 88 94  

KONTAKT

Mapa