Dom Kombatanta Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach

III Majowe Spotkanie z Satyrą i Humorem-„Miłość nie umiera nigdy” w DPS w Czerewkach (maj 2015)

Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta"
w Mocieszach

19-124 Mociesze 4 A
woj. podlaskie
 tel. 85 716 88 94
fax. 85 716 88 94  

KONTAKT

Mapa