Dom Kombatanta Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach

O nas

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach funkcjonuje od 30 października 2000 roku i jest placówką o zasięgu ponad lokalnym, przeznaczony jest dla 49 osób w tym dla osób w podeszłym wieku - 28 miejsc i osób przewlekle somatycznie chorych - 21 miejsc. Dom przeznaczony jest dla osób, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji ale nie wymagają leczenia szpitalnego. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe i zdrowotne, społeczne, religijne i kulturalne.

Brak barier architektonicznych umożliwia mieszkańcom samodzielne wypoczywanie w otoczeniu zieleni.

Warunki mieszkaniowe

Warunki mieszkaniowe

Opieka medyczna i warunki mieszkaniowe na najwyższym poziomie.
Wszystkie pokoje
posiadają łazienkę

Domownicy zamieszkują w pokojach jedno, dwu lub trzyosobowych, wszystkie są z łazienką.

Odpowiednio wyposażone pokoje

Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt tj. łóżko, szafki, regały, szafy ubraniowe, stół, krzesła.Każdy z mieszkańców może według własnego pomysłu zaaranżować zajmowane wnętrze poprzez zawieszenie na ścianie rodzinnej fotografii, ozdób przez siebie wykonanych.

Pozostałe pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców

Mieszkańcy mają do dyspozycji dwie sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny (telewizory, magnetowidy, magnetofony), jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny. W Domu znajduje się sala rehabilitacyjna, pokój gościnny, pralnia, kuchenki pomocnicze i kuchnia.

Terapia zajęciowa

Domownicy mają możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej poprzez udział w terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej.

Przetargi / Ogłoszenia

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Mocieszach 

DPS Mociesze

 Numer ogłoszenia: 26916 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej 

DPS Mociesze

Projekt „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” 

DPS Mociesze

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

DPS Mociesze

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego

DPS Mociesze

Galeria zdjęć

Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta"
w Mocieszach

19-124 Mociesze 4 A
woj. podlaskie
 tel. 85 716 88 94
fax. 85 716 88 94  

KONTAKT

Mapa